Opleidingen Verandermanagement

In de opleiding is aandacht voor:

  • Impact en belanghebbenden van de verandering in kaart te brengen (Change Impact Analyse, Stakeholder Analyse & actieplan);
  • Bewustzijn van en betrokkenheid bij verandering te creëren (communicatiestrategie en planning, Stakeholder Management);
  • Commitment voor de verandering creëren, zodat de verandering van binnenuit ontstaat;
  • Resultaat van de verandering meetbaar maken en eventueel bijsturen.
  • Mensen in nieuwe rollen toe te rusten (toewijzen rollen, analyse trainingsbehoefte, ontwikkelen trainingsmaterialen, QRC’s en werkinstructies, train-the-trainer, leveren trainingen, evaluatie)
  • Leiderschap in staat van paraatheid te brengen (eigenaarschap, voorbeeldgedrag, leiding geven aan de verandering);