Verbinding door Performance Management

Naomi van Loon avatar

·

·

Dit zijn typisch de maanden waarin we weer plannen maken voor het jaar dat voor ons ligt. Performance Management is het proces bij uitstek dat de effectiviteit van uw organisatie kan verbeteren. Het biedt de kans om verbinding te creëren en medewerkers te committeren aan het grotere plan.

Door verbinding voelen medewerkers zich betrokken, werken afdelingen beter samen en wordt de organisatie doelmatiger. Het zorgt voor de eenheid die nodig is om complexe initiatieven te realiseren en verwachtingen van klanten te overtreffen.

Verbinding tussen drie niveaus is nodig: de medewerker, het team en de organisatie. Medewerkers moeten verbinding voelen met eigen waarden, drijfveren en motivatie om effectief verbinding te maken met het team. En naarmate die verbinding sterker is, kunnen ze zich verbonden voelen met het grotere geheel, de organisatie.

Door de dialoog over de strategie aan te gaan, medewerkers te laten ontdekken wat die voor hen betekent en in eigen woorden door te vertalen, ontstaat verbinding en commitment.

Herkent u deze kansen? Of is het in uw organisatie vooral een instrumenteel proces, gericht op deadlines? Dan is er nog winst te behalen! Wilt u eens van gedachte wisselen, neem dan gerust contact op.