Een impactvol leeraanbod voor BMN Bouwmaterialen

Lara Altenstein-Fricke avatar

·

·

Een interview met Alice van Zurk en Pieter Weterings, geschreven door Lara Altenstein-Fricke.

In het verleden heeft One2change BMN Bouwmaterialen geholpen met het meten van de effectiviteit van hun academie. Dit keer werden we gevraagd te ondersteunen

bij het optimaliseren van het bestaande opleidingsaanbod en het ontwikkelen van een onboardingsprogramma voor nieuwe vestigingsmanagers. Begin februari 2019 is Alice van Zurk, L&D Consultant, aan de slag gegaan. Half september hebben we aan de hand van een interview met Pieter Weterings, Hoofd HR BMN Bouwmaterialen, terug geblikt op het traject.

BMN Bouwmaterialen is sinds juli 2015 de naam voor alle vestigingen van de voormalig CRH Bouwmaterialengroep. Bij een uniforme naam hoort ook een uniforme aanpak op leren. Daarom werd in hetzelfde jaar ook de BMN Academie opgericht. De BMN Academie heeft twee doelen: Medewerkers bekend maken met de visie en cultuur van BMN Bouwmaterialen én de doorgroeimogelijkheden van medewerkers verbeteren, waardoor kennis voor de organisatie behouden blijft.

Voor deze opdracht heeft Alice, met een gedegen aanpak, eerst de organisatie en de verschillende belangen leren kennen en onderzocht welke oplossingen de BMN Academie weer een stap dichter bij haar visie zouden kunnen brengen. Er werd gekozen voor één leerlijn (natte afbouw) van de BMN Academie. Voor deze leerlijn is ondertussen een goede basis neergelegd, een e-learning opgezet en een eerste best-practice uitgewerkt. Ook is er een nieuw onboardingprogramma voor nieuwe vestigingsmanagers ontwikkeld. De resultaten van de eerste try-outs zien er veelbelovend uit.

Wat wordt het meest gewaardeerd aan de aanpak van Alice? “Zij blijft vanuit de mens denken” , aldus Pieter Weterings. Zij weet de juiste leerprocessen voor medewerkers te ontwikkelen en door de mens steeds als uitgaanspunt te zien en haar kennis als trainer toe te passen heeft zij BMN Bouwmaterialen met succes kunnen ondersteunen op haar pad.

De stappen die nu zijn gezet, zijn een goede basis voor de toekomst van de BMN Academie. De ontwikkelde leerlijn dient als voorbeeld voor andere leerlijnen, wat de BMN Academie helpt om ook in de toekomst te accelereren. Naast nieuwe inzichten aan de achterkant heeft deze opdracht ook geleid tot tastbare resultaten die zeker nog een aantal jaar binnen BMN Bouwmaterialen terug te zien zijn. Iets waar zowel opdrachtgever als consultant trots op zijn.

En hoe kijkt BMN Bouwmaterialen naar de toekomst?

Nu medewerkers beter in staat zijn zichzelf verder te ontwikkelen, is het ook belangrijk te kijken naar een top-down gericht vervolg en leiderschapskwaliteiten onder de loep te nemen. Als medewerkers zowel van goede leerpaden als ook van effectief leiderschap kunnen profiteren, is BMN Bouwmaterialen waar ze zijn wil. De visie voor de toekomst ziet Pieter Weterings als de aansluiting tussen deze twee facetten. Om die reden is in augustus een leiderschapsprogramma van start gegaan, wat ook door One2change gefaciliteerd wordt.

We kijken uit naar de verdere samenwerking. Stay tuned!