“Echte verandering komt van binnenuit” – Masterclass Organiseren van Risicomanagement

Naomi van Loon avatar

·

·

Na een succesvolle Masterclass voor de TU Twente vorig jaar, had One2change afgelopen donderdag voor de tweede keer het voorrecht om het onderdeel ‘Organisatieverandering en Leiderschap’ te verzorgen, als onderdeel van de Masterclass Organiseren van Risicomanagement. Als nieuwe Medior Learning Consultant bij One2change mocht ik me, samen met een groep van 14 ervaren managers en adviseurs en tegelijkertijd ‘masterstudenten’ van de Technische Universiteit, laten inspireren door Naomi van Loon, die de sessie leidde.

Direct bij de start, toen de verwachtingen werden uitgesproken, werd duidelijk hoe ingewikkeld en uitdagend succesvol veranderen eigenlijk is. Veranderingen kunnen leiden tot gedemotiveerd personeel, uitval, verminderde productiviteit en financieel verlies. Deze risico’s kunnen verkleind worden.

In de Masterclass kwamen onder andere het boek van John Kotter en een onderzoek van Janka Stoker aanbod. John Kotter geeft in zijn boek Leading Change acht handvatten om de kans op het succes van een verandering te vergroten. Kotter heeft vooral aandacht voor de procesmatige dimensie van veranderen. Janka Stoker heeft daarnaast ook aandacht voor de inhoudelijke dimensie van veranderen. Veel veranderingen vragen van leidinggevenden dat zij eerst zelf veranderen. Naast de randvoorwaarden voor succesvol veranderen en inzicht in ieders eigen rol, kwamen effectieve veranderstrategieën aanbod.

Er was voldoende ruimte voor individuele casuïstiek. Vragen die uit de verschillende praktijkervaringen naar voren kwamen, waren: Welke leiderschapsstijl past het beste bij welke fase? Hoe begeleid je een team naar ‘gedwongen’ samenwerking? Hoe kun je richting geven aan een verandering waar visie ontbreekt? En hoe ga je om met weerstand van mensen? Door deze en andere vragen te koppelen aan theorie en modellen ontstonden mooie inzichten.

Wat voor mij de spijker op zijn kop slaat, is dat alle verandering bij jezelf begint, bij jou als leider, initiator of facilitator. Wie veranderingen leidt, zal eerst zelf moeten veranderen, om zo een voorbeeld en geloofwaardig te zijn. De zelfreflectie oefening “Hoe reageer ik op verandering?” gaf een mooi inzicht. Door eerst zelf te veranderen en te weten wat dat voor ons betekent, zijn we in staat begrip te tonen naar degenen die we willen veranderen. Vanuit die verbinding kunnen we de transitie succesvol leiden.

Geschreven door: Frank de Git, Trainer & Consultant